معاون توسعه و برنامه ریزی فرمانداری مهاباد:

شهرستان مهاباد ظرفیت سرمایه گذاری ،در بخش “گردشگری” دارد

سرمایه گذاری رونق تجارت زمینه‌های بهبود سطح زندگی و رشد اقتصادی در یک شهر را فراهم می کند.

مهاباد/بالویز/سرمایه نقش مهمی در افزایش رشد و توسعه اقتصادی هر شهری ایفا می‌کند، زیرا این توانایی را دارد که در ترکیب بهینه با نیروی کار و فناوری بخش تولید را به حرکت درآورده با رونق تجارت زمینه‌های بهبود سطح زندگی و رشد اقتصادی در یک شهر را فراهم آورد.

به گزارش سرویس اقتصادی،پایگاه خبری بالویز“معاون توسعه و برنامه ریزی فرمانداری مهاباد،در جلسه سرمایه گذاری که در سالن فرمانداری مهاباد،برگزار شد اظهار داشت:شهرستان مهاباد با توجه به پتانسل های موجود ظرفیت لازم برای توسعه گردشگری دارد و زیر ساخت های آن به صورت طبیعی فراهم شده است.

“خشایار صنعتی” افزود:با برنامه ریزی و سرمایه گذاری در بخش گردشگری شهرستان می توان این بخش را فعال و زمینه اشتغال را فراهم کرد.

معاون فرماندار مهاباد گفت: فقدان سرمایه یکی از علل اصلی توسع نیافتن است که با جذب سرمایه گذاری و  رفع موانع بروکراسی اداری ، می توان تسهیل امور سرمایه گذاری را در شهرستان فراهم کرد.

“صنعتی”تصریح کرد:معرفی و شناساندن پتانسیل‌های موجود،در بخش صنایع پایین دستی کشاورزی و باغداری، بخش معادن، صنعت و گردشگری،در قالب برگزاری همایش جذب سرمایه گذار،بسته‌های پیشنهادی در زمینه‌های مختلف به سرمایه گذاران،می تواند زمینه و توسعه شهرستان را فراهم کند.

مهاباد/بالویز/۱۴۰۰/۰۶/۲۵ – ۱۲:۱۸:۳۵ / خبر ۲۸۸۳/ کد خبر ۱۳۹۲۹/ پ