سرپرست فرمانداری اشنویه ” منصوب شد

مهاباد- به گزارش پایگاه خبری بالویز” ” عبدالسلام مام عزیزی” به عنوان سرپرست فرمانداری اشنویه منصوب شد در طی حکمی از سوی ” محمد مهدی شهریاری ” استاندار آذربایجان غربی ، ” عبدالسلام مام عزیزی ” به عنوان سرپرست فرمانداری اشنویه منصوب شد پیش از این ” اسعد خضری “به مدت ۵ سال از سال […]

مهاباد- به گزارش پایگاه خبری بالویز” ” عبدالسلام مام عزیزی” به عنوان سرپرست فرمانداری اشنویه منصوب شد

در طی حکمی از سوی ” محمد مهدی شهریاری ” استاندار آذربایجان غربی ، ” عبدالسلام مام عزیزی ” به عنوان سرپرست فرمانداری اشنویه منصوب شد

پیش از این ” اسعد خضری “به مدت ۵ سال از سال ۹۳ سرپرست فرمانداری اشنویه بود

مهاباد- پایگاه خبری بالویز” -۹۸/۰۹/۲۲