صدور کارت معاینه فنی خودرو منوط به عدم آلایندگی

مهاباد- به گزارش پایگاه ” خبری بالویز“صدور کارت معاینه فنی خودرو در مهاباد منوط به “عدم آلایندگی “صادر خواهد شد کارشناس پالایش و آزمایشگاه محیط زیست شهرستان مهاباد افزود: در طی دو ماه گذشته بیش از ۲۵۰۰خودرو در مراکز معاینه فنی شماره یک و دو معاینه فنی و پایش شده اند ” رشیدی ” اظهار […]

مهاباد- به گزارش پایگاه ” خبری بالویز“صدور کارت معاینه فنی خودرو در مهاباد منوط به “عدم آلایندگی “صادر خواهد شد

کارشناس پالایش و آزمایشگاه محیط زیست شهرستان مهاباد افزود: در طی دو ماه گذشته بیش از ۲۵۰۰خودرو در مراکز معاینه فنی شماره یک و دو معاینه فنی و پایش شده اند

” رشیدی ” اظهار کرد: برابر پایش و معاینه فنی ۱۸۹ خودرو در مهاباد، در طی ماه گذشته به دلیل آلایندگی کارت معاینه فنی آنها صادر نگردید

وی همچنین با بیان اینکه از اهداف معاینه فنی خودروها ، کمک به محیط زیست و رفع موارد آلایندگی است ، تصریح کرد : صاحبان خودرو با انجام پایش و معاینه فنی سیستم موتور و سوخت رسانی ، رفع عیوب ظاهری کنترل و چکاپ مکانیکی می تواند از بروز حوادث نا خواسته جلو گیری کنند

مهاباد- پایگاه خبری بالویز – ۹۸/۰۹/۱۳

 

اخبار مربوط به محیط زیست