فرار از صحنه تصادف رانندگی چه مجازاتی خواهد داشت؟

مهاباد/بالویز/فرمانده انتظامی مهاباد ،گفت:اگر خودروی با یک خودروی دیگر و یا شخصی تصادف کند و  اقدام به فرار کند ،شخص مرتکب جرم شده است. به گزارش سرویس اجتماعی،پایگاه خبری بالویز“سرهنگ محمد توحیدی” اظهار داشت :هر گاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی و یا استمداد […]

فرار از صحنه تصادف رانندگی چه مجازاتی خواهد داشت؟

مهاباد/بالویز/فرمانده انتظامی مهاباد ،گفت:اگر خودروی با یک خودروی دیگر و یا شخصی تصادف کند و  اقدام به فرار کند ،شخص مرتکب جرم شده است.

به گزارش سرویس اجتماعی،پایگاه خبری بالویز“سرهنگ محمد توحیدی” اظهار داشت :هر گاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی و یا استمداد از مأمورین انتظامی از این کار خودداری کند و یا به منظور فرار از تعقیب، محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند حسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد (۷۱۴) و (۷۱۵) و (۷۱۶) محکوم خواهد شد.دادگاه نمی‌تواند در مورد این ماده اعمال‌کیفیت مخففه کند.

 فرمانده انتظامی شهرستان مهاباد،افزود:راننده در صورتی می‌تواند برای انجام تکالیف مذکور در این ماده وسیله نقلیه را از صحنه حادثه حرکت دهد که برای کمک رسانیدن به مصدوم توسل به طریق دیگر ممکن نباشد.

“سرهنگ محمد توحیدی” عنوان کرد:در همه موارد مذکور هرگاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا مأمورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند، دادگاه مقررات تخفیف را درباره‌ی او رعایت خواهد کرد.

فرمانده انتظامی مهاباد،تصریح کرد:در هنگام وقوع چنین حوادثی چنانچه از نوع جرحی باشند، بایستی بلافاصله با اورژانس و پلیس ۱۱۰ تماس گرفت و تا آنجا که می شود، از رساندن مصدوم با ماشین شخصی به بیمارستان خودداری کرد و این کار را به مأموران اورژانس سپرد.

وی گفت:قانونگذار در ماده ۷۱۹ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به این موارد اشاره کرده است.

مهاباد/بالویز/۱۴۰۰/۰۳/۰۵ – ۱۱:۰۵:۱۴ / خبر ۲۶۴۳/ کد خبر ۱۲۴۵۹ / چ