آمادگی شهرداری مهاباد در راستای سلامت شهروندان مهابادی

مهاباد/بالویز/شهردارمهاباد،گفت:با توجه به رنگبندی کرونایی مهاباد از حالت زرد به قرمز و در راستای کاهش بیماری کرونا آماده هر نوع همکاری با ستاد مبارزه با کرونا است. به گزارش سرویس اجتماعی،سایت خبری بالویز“جمیل قادری” اظهار داشت:در پی تبدیل رنگبندی جدید کرونایی شهرستان مهاباد،گشت های شهرداری در سطح شهر پیام های هشدار را پخش می کنند. […]

آمادگی شهرداری مهاباد در راستای سلامت شهروندان مهابادی

مهاباد/بالویز/شهردارمهاباد،گفت:با توجه به رنگبندی کرونایی مهاباد از حالت زرد به قرمز و در راستای کاهش بیماری کرونا آماده هر نوع همکاری با ستاد مبارزه با کرونا است.

به گزارش سرویس اجتماعی،سایت خبری بالویز“جمیل قادری” اظهار داشت:در پی تبدیل رنگبندی جدید کرونایی شهرستان مهاباد،گشت های شهرداری در سطح شهر پیام های هشدار را پخش می کنند.

شهردار مهاباد،با اشاره به اینکه پخش تراکت هشدار در خصوص کرونا ویروس در جایگاه ها صورت گرفت ،افزود:پویش من ماسک می زنم و همچنین من در خانه می مانم از اقدامات فرهنگی این سازمان در خصوص اطلاع رسانی بوده است.

“جمیل قادری” تصریح کرد:با توجه به اقدامات انجام شده توسط شهرداری در روز طبیعت ،امسال کمترین تجمعات در سطح بوستان های شهر اتفاق افتاد و این دلیل بر همکاری مردم در جهت کاهش و مبارزه با این بیماری است.

وی اشاره کرد:جهت کنترل ورود افراد مبتلا به داخل شهرداری،استفاده از کد ملی افراد و وارد کردن به سامانه از افراد مبتلا به این بیماری به داخل شهرداری جلوگیری به عمل می آید.

او جهت جلوگیری از تجمع افراد درمیدان ملاجامی این شهرستان از استقرار نیروهای شهرداری با کمک هلال احمر خبر داد.

مهاباد/بالویز/۱۴۰۰/۰۱/۲۱-۰۸:۱۰:۴۷ / خبر ۲۵۱۳ / کد خبر ۱۱۹۳۶ / ش