تشدید بازرسی بر مراکز عرضه مرغ زنده در مهاباد

مهاباد / بالویز /  رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان مهاباد،گفت: در راستای حفظ سلامتی شهروندان و مقابله با هرگونه مخاطره بهداشتی،بازرسی بر مراکز عرضه مرغ زنده در مهاباد تشدید می شود. به گزارش سرویس سلامت،پایگاه خبری بالویز“عباس آغاز” اظهار داشت:با همکاری ادارات مربوطه و جهت تسکین بازار مرغ و دسترسی شهروندان مهابادی به گوشت، تشدید تیم […]

تشدید بازرسی بر مراکز عرضه مرغ زنده در مهاباد

مهاباد / بالویز /  رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان مهاباد،گفت: در راستای حفظ سلامتی شهروندان و مقابله با هرگونه مخاطره بهداشتی،بازرسی بر مراکز عرضه مرغ زنده در مهاباد تشدید می شود.

به گزارش سرویس سلامت،پایگاه خبری بالویز“عباس آغاز” اظهار داشت:با همکاری ادارات مربوطه و جهت تسکین بازار مرغ و دسترسی شهروندان مهابادی به گوشت، تشدید تیم نظارتی بر مراکز عرضه مرغ زنده بیشتر می شود.

رئیس شبکه دامپزشکی مهاباد افزود:فروش مرغ زنده در بازارهای محلی و همچنین مغازها یک نوع تهدید سلامت به شمار می رود.

“عباس آغاز “با اشاره به اینکه با متخلفانی که سلامت شهروندان را تهدید کند،برخورد خواهد شد،عنوان کرد:عرضه کنندگان فروش مرغ زنده از سلامتی مرغ ها خبر نداشته و به دلیل اینکه نکات بهداشتی رعایت نمی شود می تواند موجب به خطر افتادن سلامت شهروندان شود.

وی با اشاره به اینکه شهروندان جهت تهیه گوشت مرغ می تواننداز طریق مراکز مجاز تحت نظارت دامپزشکی و به صورت بسته بندی که دارای مشخصات می‌باشد، تهیه کنند،گفت:شهروندان هرگونه مراتب غیربهداشتی و گران فروشی را به شماره‌های ۴۲۴۴۲۲۲۸

و ۴۲۴۴۲۲۲۹ شبکه دامپزشکی مهاباد تماس بگیرند.

شهرستان مهاباد یکی از شهرهای استان آذربایجان غربی است که در جنوب این استان واقع شده است .

مهاباد / پایگاه خبری بالویز / ۹۹/۱۲/۱۷ – ۰۸:۱۰:۵۳ / کد خبر ۲۴۱۰ / ی