زرنگی یا بی فرهنگی

مهاباد/ بالویز / در این موقعیت کرونایی اگر محیط را نظاره می کنید چهره ای زشت از بی اهمیتی و بی اعتنایی عده ای را می بینید که آن را به حساب زرنگی می پندارند. به گزارش سرویس عکس ،پایگاه خبری بالویز، در گوشه و کنار خیابان ها،پیاده روها،محیط خارج از شهر،گوشه و کنار پارک […]

زرنگی یا بی فرهنگی

مهاباد/ بالویز / در این موقعیت کرونایی اگر محیط را نظاره می کنید چهره ای زشت از بی اهمیتی و بی اعتنایی عده ای را می بینید که آن را به حساب زرنگی می پندارند.

به گزارش سرویس عکس ،پایگاه خبری بالویز، در گوشه و کنار خیابان ها،پیاده روها،محیط خارج از شهر،گوشه و کنار پارک ها و هر آنچه تصور می کنید ، نشان از وجود ماسک ،دستکش است که در اثر سهل انگاری و یا بی توجهی عده ای بر روی زمین نقش بسته است.

آیا زمان آن نرسیده است برای حفظ سلامتی خود و دیگران احترام بگذاریم؟

مهاباد/پایگاه خبری بالویز/۹۹/۱۲/۱۶ – ۱۸:۲۵:۴۶ / کد خبر ۲۴۰۹ / ش