تشکیل ۵۰ پرونده و رفع تصرف ۸۰۰ هکتار اراضی ملی مهاباد

مهاباد – به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ” بالویز” رئیس منابع طبیعی و آبخیزی داری شهرستان مهاباد از باز پس گیری حدود ۸۰۰هکتار اراضی ملی از متصرفان خبر داد ” مجید پاتو ” افزود : اراضی ملی یکی از رکن های مهم توسعه اقتصادی به شمار می رود که در این راستا افرادی سود جو […]

مهاباد – به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ” بالویز” رئیس منابع طبیعی و آبخیزی داری شهرستان مهاباد از باز پس گیری حدود ۸۰۰هکتار اراضی ملی از متصرفان خبر داد

” مجید پاتو ” افزود : اراضی ملی یکی از رکن های مهم توسعه اقتصادی به شمار می رود که در این راستا افرادی سود جو با توجه به ارزش آن اقدام به تصرف غیر قانونی این اراضی می کنند که سازمان منابع طبیعی و آبخیز داری بر اساس چهارچوب قانونی با متصرف کننده گان برخورد خواهد کرد

رئیس منابع طبیعی و آبخیز داری تصریح کرد : با توجه به گشت ها ومراقبت های مداوم و همکاری نیروی انتظامی و دستگاه قضایی در نیمه نخست امسال ۱۵ پلاک به میزان ۸۰۰هکتار از اراضی ملی  با تشکیل پرونده ۵۰ متخلف باز پس گیری شد

وی با بیان اینکه در بخش خلیفان ۳۵ هکتار در ۱۷ فقره در ۱۴ پلاک و دربخش مرکزی ۱۵ هکتار در ۵ فقره و ۵ پلاک از متصرفان رفع تصرف شده است ، اظهار کرد :  در بخش خلیفان ۷۵۰ هکتار با ۳۲فقره و ۱ پلاک از سود جویان باز پس گیری شده است

” رئیس منابع طبیعی و آبخیز داری شهرستان مهاباد  ” تصریح کرد: تاکنون با تشکیل ۵۰ پرونده اراضی تصرفی توسط محاکم قضایی در این شهرستان باز پس گیری شده است

” مجید پاتو” تاکید کرد : شهروندان می توانند در صورت هر گونه تخریب و یا تجاوز به عرصه های ملی شهرستان توسط افراد سود مراتب به سامانه ۱۵۰۴ امداد جنگل و مراتع اطلاع دهند

مهاباد – پایگاه خبری تحلیلی بالویز -۹۸/۰۷/۰۵