پاکبان ، زندگی از دریچه دیگر

مهاباد / پایگاه خبری بالویز سخت داشت با بیل ، سیمان ریخته شده که بر روی آسفالت تبدیل به یک تکه سنگ شده بود تمییز می کرد در آن طرف ماسه های بادامی از سیمان جدا شده بودند و ماشین ها با احتیاط از روی این شن ها حرکت می کردند پاکبان جوان با دل […]

مهاباد / پایگاه خبری بالویز
سخت داشت با بیل ، سیمان ریخته شده که بر روی آسفالت تبدیل به یک تکه سنگ شده بود تمییز می کرد
در آن طرف ماسه های بادامی از سیمان جدا شده بودند و ماشین ها با احتیاط از روی این شن ها حرکت می کردند
پاکبان جوان با دل و جان مشغول کندن سیمان های از روی آسفالت بود ، و با هر کندن سیمان ها در لابه لای گرد وخاک گم می شد چون ، داشت به وظیفه ذاتی خود که همانا پاک بودن بود عمل می کرد ، تا شاید شهروندان ، یا اینکه خانواده و از همه مهمتر کافرما از او راضی شود
این اولین بار نیست که این عمل تکرار می شود بلکه چند صباحی است این زندگی هر روز تکرار شدنی است و عده ای در آن طرف به ساخت و ساز مشغولند تا سرپناهی برای خود تهیه کنند
رسم زمانه این چنین است که هر کسی برای خود دنیایی می سازد ، اما اینکه در این فضا چقدر برای دیگران فضای خالی گذاشته ایم بستگی دارد
رعایت حال دیگران و احترام به حقوق شهروندان ، وظیفه همگی ماست ، برای فرهنگ سازی نیاز است هر کدام به وظیفه ذاتی خود عمل کنیم
با نگاهی به بونکرهای سیمانی که از حد مجاز خود سیمان بار گزاری می کنند وموجب می شود در سربالای ها سیمان بر روی خیابان ریخته شود و تنها با گذشت چند روز این سیمان ها تبدیل به پاره از بتن خواهد شد که جدا شدن از آسفالت برای پاکبان سخت خواهد شد ، حال در این مابین کسی که باید عرق بریزد و دست هایش تاول بزند ما نیستیم بلکه پاکبانی است که با نیت اینکه همه ما ازش راضی باشیم اقدام به انجام مسئولیت خود می کند
یکی از خیابان های شهر مهاباد محله آزادگان بالاتر از فلکه دیاکو است ، که متاسفانه مدتی است با این مورد مواجه است ، با اینکه در امر تمیز کاری خیابان چندین مورد توسط ( سازندگان مسکن ) صورت گرفته است ، اما این داستان تکرار شدنی است و خطرات تصادفی به احتمال زیاد به دلیل ماسه ها جدا شده از سیمان که در خیابان پخش می شوند وجود دارد حال نیاز است (سازنده گان مسکن ) و یا اینکه اداره ناظر در این راستا ، جهت هر نوع اتفاق احتمالی نگاهی جزیی به این مقوله داشته باشد ، تا شاید مرهمی برای سختی های پاکبان محله مان باشیم

پایگاه خبری بالویز /تهیه و تنظیم : رحیم بایزیدی ۹۸/۰۵/۳۰