ورزشکار پیرانشهری مسافت پیرانشهر – مهاباد را به احترام استاد محمد ماملی دوید

مهاباد/بالویز/ورزشکار پیرانشهری به منظور محکوم کردن تعرض به آرامگاه “استاد محمد ماملی” مسافت ۸۹ کیلومتری پیرانشهر تا مهاباد را دوید.

بیشتر بخوانید

“بیانیه”رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مهاباد در جهت محکومیت تعرض به آرامگاه هنرمند استاد محمد ماملی

مهاباد/بالویز/رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مهاباد در جهت محکومیت تعرض به آرامگاه هنرمند استاد آواز “محمد ماملی” بیانیه

بیشتر بخوانید