پیش بینی می شود امسال هزارو ۶۰۰ تن زردآلو از باغات مهاباد برداشت شود