توقیف دستگاه حفاری و ادوات چاه غیر مجاز در مهاباد

مهاباد/بالویز/ رئیس امور آب مهاباد،گفت: به منظور جلوگیری از برداشت غیر قانونی منابع آبی شهرستان ۲ دستگاه حفاری چاه غیر

بیشتر بخوانید