بازرسی از اصناف در راستای سلامتی شهروندان است

مهاباد/بالویز/رئیس اتاق اصناف مهاباد،گفت:هر نوع تشدید و بازرسی از واحدهای صنفی شهرستان در راستای سلامتی شهروندان است. به گزارش سرویس

بیشتر بخوانید