اجرای سامانه های “نوین آبیاری” صرفه جویی آب را در بخش کشاورزی به همراه دارد

مهاباد/بالویز/سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی نقده گفت:با اجرای سامانه های “نوین آبیاری”در این شهرستان ۳۲۰ هزار لیترمکعب آب صرفه جویی شده

بیشتر بخوانید