افزایش ٣٥درصدی اعمال قانون راهنمایی و رانندگی در مهاباد

مهاباد/بالویز/رییس راهنمایی و رانندگی شهرستان مهاباد،از افزایش ٣٥درصدی اعمال قانون راهنمایی و رانندگی نسبت مدت مشابه سال گذشته در سطح

بیشتر بخوانید