بیش از ۴۰۰کیلو گرم گوشت و آلایش مرغ فاسد در شاهیندژ ضبط شد

مهاباد/بالویز/رییس شبکه دامپزشکی شهرستان شاهین‌دژ،گفت:۴۵۲ کیلوگرم گوشت و آلایش مرغ فاسد و غیر بهداشتی در این شهرستان کشف و ضبط شد.

بیشتر بخوانید