تلاش رسانه های مهاباد،ستودنی است

مهاباد/بالویز/معاونت استاندار و فرماندار ویژه مهاباد،گفت:نقش رسانه های مهاباد با توجه به عملکرد آنها در حوزه خبر و اطلاع رسانی

بیشتر بخوانید