میزان خرید تضمینی گندم در سردشت به بیش از ۶۰۰ تن رسید

مهاباد/بالویز/مدیر جهاد کشاورزی سردشت گفت:میزان خرید تضمینی گندم در سردشت به بیش از ۶۸۲ تن رسید. به گزارش سرویس اقتصادی،پایگاه

بیشتر بخوانید