آبشار “قینرجه” تكاب در فهرست آثار طبیعی ایران به ثبت رسید

مهاباد/بالویز/رییس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تکاب گفت: پس از تدوین پرونده ثبتی آبشار قینرجه تکاب و ارسال

بیشتر بخوانید