۳ اثر تاریخی اشنویه در فهرست آثار ملی به ثبت رسید

مهاباد/بالویز/رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اشنویه گفت:سه اثر تاریخی این شهرستان در راستای حفظ و حراست از

بیشتر بخوانید