خرید اتوبوس های جدید توسط شهرداری کرمانشاه

مهاباد/بالویز/معاون حمل و‌ نقل و ترافیک شهرداری کرمانشاه گفت:در راستای نوسازی ناوگان اتوبوسرانی کرمانشاه با دستور شهردار کرمانشاه مبلغ ۴۰

بیشتر بخوانید