سریال کردن کیسه های آرد در مهاباد از بیستم آذرماه سال جاری  اجرایی می شود

مهاباد/بالویز/سرپرست فرمانداری ویژه مهاباد،گفت:جهت جلوگیری عرضه آرد خارج ازشبکه کیسه های آرد نانوایان از بیستم آذر ماه سریال دار خواهند شد به گزارش سرویس اجتماعی،پایگاه خبری بالویز“عارف خدرلو”در دومین جلسه “کارگروه آرد ونان” مهاباد اظهار داشت:در راستای کاهش و همچنین جلوگیری از عرضه خارج از شبکه با همکاری دو کارخانه “قزلدشت” و “سنبل ” مهاباد […]

سریال کردن کیسه های آرد در مهاباد از بیستم آذرماه سال جاری  اجرایی می شود

مهاباد/بالویز/سرپرست فرمانداری ویژه مهاباد،گفت:جهت جلوگیری عرضه آرد خارج ازشبکه کیسه های آرد نانوایان از بیستم آذر ماه سریال دار خواهند شد

به گزارش سرویس اجتماعی،پایگاه خبری بالویز“عارف خدرلو”در دومین جلسه “کارگروه آرد ونان” مهاباد اظهار داشت:در راستای کاهش و همچنین جلوگیری از عرضه خارج از شبکه با همکاری دو کارخانه “قزلدشت” و “سنبل ” مهاباد ،کیسه های آرد توزیعی نانوانی های مهاباد ،سریال دار خواهند شد.

“عارف خدرلو”افزود:این اقدام در راستای جلوگیری از عرضه آرد خارج از شبکه و عدم دسترسی دلالان و سود جویان به فروش آرد یارانه ای است .

سرپرست فرمانداری ویژه مهاباد با اشاره به نظارت بیشتر در خصوص کیفیت نان در مهاباد،تصریح کرد:راه اندازی دستگاه سیار تولید نان انبوه در مهاباد که در اختیار فرمانداری این شهرستان است ،پس از سرویس و آماده به کار جهت شرایط بحرانی راه اندازی خواهد شد.

وی همچنین با بیان اینکه هر اداره ای که پروتکل های بهداشتی را را رعایت نکند به شورای تخلفات اداری معرفی خواهد شد،بیان کرد:ادارت شهرستان مهاباد موظف به رعایت پروتکل های بهداشتی هستند،که بر اساس گزارش های واصله بعضی از ادارات نسبت به این امر کوتاهی می کنند .

مهاباد با ۲۴۰ هزار نفر جمعیت در جنوب آذربایجان‌غربی واقع شده است.

مهاباد/پایگاه خبری بالویز/۹۹/۰۹/۲۰-۸:۲۰/پ