چهل و هفت درصدجمعیت مهاباد زیر چتر حمایتی بیمه تامین اجتماعی هستند

مهاباد/بالویز/رئیس تامین اجتماعی شعبه مهاباد گفت:۴۷ درصد جمعیت این شهرستان معادل ۱۱۰ هزار و ۵۵۸ نفر زیرپوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند. به گزارش سرویس اجتماعی،پایگاه خبری بالویز“صالحیه “اظهار داشت: ۴۷ درصد جمعیت این شهرستان معادل ۱۱۰ هزار و ۵۵۸ نفر زیرپوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند،که از لحاظ ضریب برخورداری پس از ارومیه در […]

چهل و هفت درصدجمعیت مهاباد زیر چتر حمایتی بیمه تامین اجتماعی هستند

مهاباد/بالویز/رئیس تامین اجتماعی شعبه مهاباد گفت:۴۷ درصد جمعیت این شهرستان معادل ۱۱۰ هزار و ۵۵۸ نفر زیرپوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند.

به گزارش سرویس اجتماعی،پایگاه خبری بالویز“صالحیه “اظهار داشت: ۴۷ درصد جمعیت این شهرستان معادل ۱۱۰ هزار و ۵۵۸ نفر زیرپوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند،که از لحاظ ضریب برخورداری پس از ارومیه در رتبه دوم استان قرار دارد.

“صالحیه” افزود: از تعداد کل بیمه‌شدگان اصلی این شهرستان، ۱۵ هزار و ۲۸۱ نفر معادل ۴۷ درصد شامل بیمه اجباری، ۴ هزار و ۸۴۸ نفر معادل ۳ /۱۵ درصد بیمه مشاغل آزاد و اختیاری، ۳ هزار و ۸۹۳ نفر معادل ۳ /۱۲ درصد بیمه کارگران ساختمانی، ۱ هزار و ۶۷۳ معادل ۳ /۵ درصد بیمه قالیبافی و مابقی نیز زیرپوشش سایر بیمه‌ها از جمله بیمه بیکاری قرار دارند.

رئیس تامین اجتماعی شعبه مهاباد،تعداد مستمری بگیران تامین اجتماعی مهاباد را هم ۶ هزار و ۲۹۸ نفر اعلام و یادآور شد:این سازمان در حوزه‌های مختلف از جمله بازنشستگی، فوت، از کار افتادگی و دفاتر درمان به افراد زیرپوشش خدمات ارائه می‌کنند.

شهرستان مهاباد در جنوب آذربایجان غربی واقع شده است.

مهاباد/ پایگاه خبری بالویز/۹۹/۰/۹۱۴-۲۰:۰۰/ج