فیلم/ورود بچه گرگ به داخل شهر مهاباد نزدیک تپه باستانی باغ شایگان ‌‌

مهاباد/بالویز/ با وجود بارش برف در مهاباد و به دنبال تغذیه،بچه گرگی در منطقه نزدیک تپه باستانی باغ شایگان مهاباد زنده گیری شد.‌‌ به گزارش سرویس محیط زیست،پایگاه خبری بالویز،این توله گرگ که  توسط نیروهای آتش نشانی باغ شایگان به بهترین شکل ممکن زنده‌گیری شده و جهت مراقبت و آزادسازی تحویل اداره محیط زیست شهرستان […]

فیلم/ورود بچه گرگ به داخل شهر مهاباد نزدیک تپه باستانی باغ شایگان ‌‌

مهاباد/بالویز/ با وجود بارش برف در مهاباد و به دنبال تغذیه،بچه گرگی در منطقه نزدیک تپه باستانی باغ شایگان مهاباد زنده گیری شد.‌‌

به گزارش سرویس محیط زیست،پایگاه خبری بالویز،این توله گرگ که  توسط نیروهای آتش نشانی باغ شایگان به بهترین شکل ممکن زنده‌گیری شده و جهت مراقبت و آزادسازی تحویل اداره محیط زیست شهرستان داده شد‌.

مهاباد/پایگاه خبری بالویز/۹۹/۰۹/۱۰-۲۱:۳۰/د

رحیم بایزیدی
Latest posts by رحیم بایزیدی (see all)