عکس/ بارش باران موجب تغییر و دگرگونی محیط و جذابیت طبیعت می شود

مهاباد/بالویز/ بارش باران چهره طبیعت را دگرگون می کند و حال و هوای محیط با بارش باران چهره ی دیگری را به خود می گیرد. (عکس های انتخابی گلچینی از فضای مجازی است) مهاباد/بالویز/۹۹/۰۸/۲۷-۲۳:۳۰/س   درباره تازه ترین نوشته ها رحیم بایزیدیمدیر مسئول در بالویزروزنامه نگار تازه ترین نوشته های رحیم بایزیدی (دیدن همه) رانندگان […]

عکس/ بارش باران موجب تغییر و دگرگونی محیط و جذابیت طبیعت می شود

مهاباد/بالویز/ بارش باران چهره طبیعت را دگرگون می کند و حال و هوای محیط با بارش باران چهره ی دیگری را به خود می گیرد.

(عکس های انتخابی گلچینی از فضای مجازی است)

مهاباد/بالویز/۹۹/۰۸/۲۷-۲۳:۳۰/س