عکس/ بارش باران موجب تغییر و دگرگونی محیط و جذابیت طبیعت می شود

مهاباد/بالویز/ بارش باران چهره طبیعت را دگرگون می کند و حال و هوای محیط با بارش باران چهره ی دیگری را به خود می گیرد. (عکس های انتخابی گلچینی از فضای مجازی است) مهاباد/بالویز/۹۹/۰۸/۲۷-۲۳:۳۰/س  

عکس/ بارش باران موجب تغییر و دگرگونی محیط و جذابیت طبیعت می شود

مهاباد/بالویز/ بارش باران چهره طبیعت را دگرگون می کند و حال و هوای محیط با بارش باران چهره ی دیگری را به خود می گیرد.

(عکس های انتخابی گلچینی از فضای مجازی است)

مهاباد/بالویز/۹۹/۰۸/۲۷-۲۳:۳۰/س