بیش از ۹۰ هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد آذربایجان غربی هستند

مهاباد/بالویز/مدیر کل کمیته امداد آذربایجان غربی گفت:کل خانوار تحت حمایت کمیته امداد آذربایجان غربی ۹۰ هزار و۶۰۷خانوار با جمعیت ۱۸۷هزار و  ۲۳۰ نفر است. به گزارش سرویس اجتماعی،پایگاه خبری بالویز“عزیز سهندی” اظهار داشت:۲ هزار و ۱۶۰ خانوار جدید به تعداد خانوارهای تحت حمایت کمیته آذربایجان‌غربی اضافه شده است.  مدیرکل کمیته امداد آذربایجان‌غربی افزود:در ۶ماهه سال جاری تعداد ۲ […]

بیش از 90 هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد آذربایجان غربی هستند

مهاباد/بالویز/مدیر کل کمیته امداد آذربایجان غربی گفت:کل خانوار تحت حمایت کمیته امداد آذربایجان غربی ۹۰ هزار و۶۰۷خانوار با جمعیت ۱۸۷هزار و  ۲۳۰ نفر است.

به گزارش سرویس اجتماعی،پایگاه خبری بالویز“عزیز سهندی” اظهار داشت:۲ هزار و ۱۶۰ خانوار جدید به تعداد خانوارهای تحت حمایت کمیته آذربایجان‌غربی اضافه شده است.

 مدیرکل کمیته امداد آذربایجان‌غربی افزود:در ۶ماهه سال جاری تعداد ۲ هزار و ۱۶۰خانوار با جمعیت معادل ۳ هزار و ۸۱۰ نفر به تعداد خانوار های تحت حمایت کمیته امداد استان اضافه شده است.

وی با اشاره به اینکه مشکلات کرونا عمده علت این افزایش تعداد است، تصریح کرد: تعداد خانوارها نسبت به مدت مشابه سال قبل خود ۲ و نیم درصد و از نظر جمعیت نیز ۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل خود افزایش یافته است.

وی با تاکید بر اینکه کل خانوار تحت حمایت کمیته امداد آذربایجان غربی ۹۰ هزار و۶۰۷خانوار با جمعیت ۱۸۷هزار و  ۲۳۰ نفر است، اظهار کرد: با احتساب جمعیت استان ، مددجویان کمیته امداد ۹.۷درصد از کل خانوارهای استان و ۵.۶ درصد از جمعیت استان را شامل می شوند.

سهندی یاد آورشد: سرانه پرداختی ماهانه به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد آذربایجان غربی برای هرخانوار ۴۲۰هزار تومان است.

وی خاطرنشان کرد: طبق آخرین آمار، پلدشت با ۲۷۷۳ خانوار و ۶۴۹۸ نفر کمترین و ارومیه با ۲۲هزارو ۹۵۵خانوار و ۴۴هزار و ۹۲۸نفر بیشترین مددجو را دارند.
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی آذربایجان غربی ادامه داد: باتوجه به شرایط موجود و افزایش تعداد افراد تحت پوشش برنامه ای برای کاهش تعداد مددجویان وجود ندارد مگر اینکه مددجوی توانمند شده و از چرخه حمایت خارج شود.

مهاباد/پایگاه خبری بالویز/۹۹/۰۸/۲۷-۱۶:۴۵/س