دو نالد ترامپ پنجمین رییس جمهوری یک دوره ای ۱۰۰ سال اخیر آمریکا

مهاباد/بالویز/شکست “دونالد ترامپ” چهل و پنجمین رئیس جمهوری آمریکا را می توان سخت‌ترین شکست یک رئیس جمهوری مستقر در تاریخ آمریکا دانست. به گزارش سرویس عکس،پایگاه خبری بالویز،شکست رئیس جمهور مستقر پس از یک دوره زمامداری،معمولا جزو استثنائات است چرا که قاعده رایج پیروزی همان رئیس جمهور در دور دوم است. اما در آمریکا، از […]

دو نالد ترامپ پنجمین رییس جمهوری یک دوره ای ۱۰۰ سال اخیر آمریکا

مهاباد/بالویز/شکست “دونالد ترامپ” چهل و پنجمین رئیس جمهوری آمریکا را می توان سخت‌ترین شکست یک رئیس جمهوری مستقر در تاریخ آمریکا دانست.

به گزارش سرویس عکس،پایگاه خبری بالویز،شکست رئیس جمهور مستقر پس از یک دوره زمامداری،معمولا جزو استثنائات است چرا که قاعده رایج پیروزی همان رئیس جمهور در دور دوم است.

اما در آمریکا، از سال ۱۹۱۳،  ترامپ پس از بوش پدر، جیمی کارتر، هربرت هوور و ویلیام هاوارد  پنجمین رئیس جمهوری است که نتوانسته در یک قرن اخیر برای بار دوم قدرت را در آمریکا در دست بگیرد.

مهاباد/پایگاه خبری بالویز/۹۹/۰۸/۱۹ -۲۲:۱۵/د