خار پاشنه چیست ؟

خارپاشنه عبارت است از به وجود آمدن یک زائده استخوانی در پاشنه پا که باعث درد و بروز مشکل در راه رفتن می شود. علت این بیماری می تواند وارد آمدن فشار یا آسیب به بافت پاشنه پا باشد، که منجر به التهاب و استخوانی شدن رباط های کف پا شود وارد آمدن‌ استرس‌ یا […]

خارپاشنه عبارت است از به وجود آمدن یک زائده استخوانی در پاشنه پا که باعث درد و بروز مشکل در راه رفتن می شود.

علت این بیماری می تواند وارد آمدن فشار یا آسیب به بافت پاشنه پا باشد، که منجر به التهاب و استخوانی شدن رباط های کف پا شود

وارد آمدن‌ استرس‌ یا آسیب‌ به‌ بافت‌ پاشنه‌ پا(مثلا پوشیدن کفش های نامناسب) که‌ منجر به‌ التهاب‌ و استخوانی‌ شدن‌ رباط‌ های‌ کف‌ پا می‌ شود و یا ضعف بدن در دفع سموم و ایجاد رسوب در پایین ترین نقطه بدن یعنی کف پا(جایی که بیشترین فشار را تحمل می کند و با سطوح سخت در ارتباط است) و به دو دلیل عمده در پاشنه پا ایجاد می شود:

الف) رسوب کلسیم اضافه در بدن که محل رسوب در لگن و پاشنه پا می باشد!! و با عدم مصرف لبنیات و خوردن غذاهای طبع گرم از میزان این برآمدگی کاسته و کم کم حذف می شود.

ب ) تبلور بلغم: در صورتی که غذاهای (سردی بخش) زیاد و مستمر استفاده شود بلغم در قسمتی از بدن که برای انسان بیشتر اهمیت دارد بنا به حساسیت هر انسان بلغم تبلور کرده خار پاشنه می شود. درمان این بیماری باید غذاهای گرم و خشک زیاد مصرف شود و از خوردن غذاهای سرد و تر (بلغم زا) پرهیز کرد.

اگر شما شرایط خار پاشنه را نادیده بگیرید، درد مزمن پاشنه می تواند گسترش پیدا کند. این می تواند راه رفتن شما را تغییر دهید و باعث آسیب به پاها، زانو،باسن و پشت شود

پایگاه خبری تحلیلی بالویز /۹۸/۰۴/۲۳