دورکاری کارکنان دستگاه های اجرایی در آذربایجان غربی تمدید شد

مهاباد/بالویز/ در راستای مصوبات ستاد استانی مبارزه با بیماری کرونا ، دورکاری کارکنان دستگاه های اجرایی در آذربایجان غربی مجدد تمدید شد. به گزارش سرویس اجتماعی ،پایگاه خبری بالویز، در راستای اجرای مصوبات ستاد استانی مقابله و مدیریت بیماری کرونا مبنی بر اینکه مدیران دستگاه های اجرایی می توانند نسبت به شرایط از ۳۰ تا […]

مهاباد/بالویز/ در راستای مصوبات ستاد استانی مبارزه با بیماری کرونا ، دورکاری کارکنان دستگاه های اجرایی در آذربایجان غربی مجدد تمدید شد.

به گزارش سرویس اجتماعی ،پایگاه خبری بالویز، در راستای اجرای مصوبات ستاد استانی مقابله و مدیریت بیماری کرونا مبنی بر اینکه مدیران دستگاه های اجرایی می توانند نسبت به شرایط از ۳۰ تا ۵۰ درصد کارکنان در مجموعه خود را از طریق دورکاری بکار گیری نمایند،

لذا این مصوبه از ۱۹ تا ۲۵ مهر ماه سالجاری نیز با اولویت کارکنان دارای بیماری های زمینه ای و بانوان دارای فرزند خردسال تمدید شد.

روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی

مهاباد/پایگاه خبری بالویز/ ۹۹/۰۷/۱۹/۱۳:۲۲/ش