همنوع خواری مرغ ها در یک مرغداری در ارومیه ،بیماری کانی بالیسم است

مهاباد-بالویز،سفیر-معاون سلامت اداره کل دامپزشکی آذربایجان غربی در پی انتشار فیلم همنوع خواری مرغ ها در یک مرغداری در ارومیه گفت: ریشه این رویداد بیماری کانی بالیسم است. به گزارش سرویس سلامت ،پایگاه خبری تحلیلی بالویز«غلامرضا ملکی» در خصوص انتشار فیلم همنوع خواری مرغ ها در یکی از مرغداری‌های ارومیه و ابراز نگرانی مردم گفت: […]

مهاباد-بالویز،سفیر-معاون سلامت اداره کل دامپزشکی آذربایجان غربی در پی انتشار فیلم همنوع خواری مرغ ها در یک مرغداری در ارومیه گفت: ریشه این رویداد بیماری کانی بالیسم است.

به گزارش سرویس سلامت ،پایگاه خبری تحلیلی بالویز«غلامرضا ملکی» در خصوص انتشار فیلم همنوع خواری مرغ ها در یکی از مرغداری‌های ارومیه و ابراز نگرانی مردم گفت: کانی بالیسم؛ منشایی ویروسی و یا عفونی نداشته و در حقیقت یک عادت و رفتار پرخاشگرانه در میان طیور است که باعث خودخواری و یا همنوع خواری می‌شود.

«ملکی” افزود: شرایط نامناسب نگهداری مرغ ها از قبیل؛ نور زیاد، تغذیه نامناسب و ناکافی، تراکم زیاد و فضای کم در محیط پرورش، تهویه نامناسب، رعایت نکردن بهداشت محیط و برخی عوامل ژنتیکی را از عوامل افزایش استرس در مرغ ها و ریشه بیماری کانی بالیسم عنوان کرد.

معاون سلامت اداره کل دامپزشکی آذربایجان غربی با تصویرسازی این بیماری گفت: در کانی بالیسم، مرغ ها یکدیگر را آنقدر نوک می زنند که گاه باعث پارگی رگ و جراحات عمیق و نهایتا منجر به تلف شدن مرغ مورد تهاجم می شود.

بنا به نظر کارشناسان یکی از عوامل کنترل ،کنترل شدت نور و به طور کلی رعایت کلیه اصول پرورش و نگهداری ٬پوشاندن و کنترل پنجره با رنگ قرمز و یا از لامپهای قرمز در داخل سالن استفاده کرد.

بدین وسیله مرغ تمام محیط را به رنگ قرمز می بیند و تشخیص لکه خون برایش مشکل می شود . جدا کردن مرغهای زخمی از گله عامل مهمی در جلوگیری از توسعه این بیماری است . اضافه کردن مکمل های ویتامین و مواد معدنی به جیره نیز موثر می باشد .

مهاباد-پایگاه خبری تحلیلی بالویز-۹۹/۰۶/۲۱-۱۱:۰۲/ج