آذربایجان غربی دارای کمترین نرخ تورم کشورنسبت به استان های دیگر بوده است

مهاباد-بالویز،سفیر-بر اساس گزارش مرکز آمارایران ، آذربایجان غربی دارای کمترین نرخ تورم با ۲۴٫۸درصد نسبت به سایر استانها در کشور بوده است . به گزارش سرویس اقتصادی ،پایگاه خبری تحلیلی بالویز،بر اساس گزارش مرکز ملی آمار ایران، آذربایجان غربی در تورم نقطه به نقطه و نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مرداد ماه ۱۳۹۹ دارای کمترین […]

مهاباد-بالویز،سفیر-بر اساس گزارش مرکز آمارایران ، آذربایجان غربی دارای کمترین نرخ تورم با ۲۴٫۸درصد نسبت به سایر استانها در کشور بوده است .

به گزارش سرویس اقتصادی ،پایگاه خبری تحلیلی بالویز،بر اساس گزارش مرکز ملی آمار ایران، آذربایجان غربی در تورم نقطه به نقطه و نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مرداد ماه ۱۳۹۹ دارای کمترین نرخ تورم کشور بوده است.

به نقل از مرکز ملی آمار؛ در مرداد ماه ١٣٩٩ عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (١٠٠=١٣٩٥) به ٢٣٥,٩ رسید که نسبت به ماه قبل ٣.٥ درصد افزایش نشان می­ دهد.

در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان لرستان با ٥.٥ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان قم و مازندران با ٢.٣ درصد افزایش است.

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ٣٠.٤ درصد می­ باشد.

بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان هرمزگان (٣٤.٨ درصد) و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی  (٢٤.٨ درصد) است.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مرداد ماه ١٣٩٩ برای خانوارهای کشور به عدد ٢٥.٨ درصد رسید.

بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان هرمزگان (٣١.١ درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ آذربایجان غربی (٢١.٦ درصد) است.

مهاباد-پایگاه خبری تحلیلی بالویز-۹۹/۰۶/۱۵-۱۰:۲۸/ش