تقویت محصولات کشت پاییزه و رفع موانع در مهاباد مورد بررسی قرار گرفت

مهاباد-بالویز،سفیر-در نشست مدیران جهاد کشاورزی جنوب استان آذربایجان غربی،رفع موانع و همچنین تقویت کشت پاییزه جهت ارائه بازدهی بیشتر مورد بررسی قرار گرفت. به گزارش سرویس اقتصادی کشاورزی،پایگاه خبری تحلیلی بالویز،معاون بهبود تولیدات گیاهی آذربایجان غربی ،اظهار داشت: جهت بهبود اراضی آبی و دیمی ،گندم،جو و همچنین کلزا تمهیدات لازم کشت پاییزه  تدارک دیده شده […]

مهاباد-بالویز،سفیر-در نشست مدیران جهاد کشاورزی جنوب استان آذربایجان غربی،رفع موانع و همچنین تقویت کشت پاییزه جهت ارائه بازدهی بیشتر مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش سرویس اقتصادی کشاورزی،پایگاه خبری تحلیلی بالویز،معاون بهبود تولیدات گیاهی آذربایجان غربی ،اظهار داشت: جهت بهبود اراضی آبی و دیمی ،گندم،جو و همچنین کلزا تمهیدات لازم کشت پاییزه  تدارک دیده شده است .

«کرامتی» افزود: در آذربایجان غربی ۹۰هزار هکتار گندم به شیوه آبی و ۲۹۰هزار هکتار به شیوه دیمی کاشت می شود.

وی همچنین گفت: ۱۶ هزار هکتار جو به صورت آبی و ۳۹ هزار هکتار به صورت دیمی و همچنین ۱۰ هکتار کلزا در سطح استان این محصولات کاشت می شود.

قربانی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اذربایجان غربی ،تصریح کرد: جهت تامین کودهای شیمایی هیچ نوع مشکلی نیست ولی باتوجه به کودهای واردتی از جمله کودهای فسفات،پتاسه تامین این نوع کودها همراه با مشکلات است.

«قربانی» یادآور شد: مدیران کشاورزی با استفاده از روش های بهینه کشاورزی نیاز مصرف کود  و هزینه تولید را کاهش دهند.

ایمانیان مدیر جهاد کشاورزی مهاباد هم با اشاره به اینکه کشاورزان از بذور گواهی و اصلاح شده استفاده می کنند اظهار داشت : سال گذشته در بیش از ۵۱ هزار هکتار از اراضی زیر کشت گندم دیم و آبی ،۷۵ هزار تن گندم از سطح این اراضی توسط کشاورزان تولید و برداشت شد.

دراین نشست همچنین مقرر شد امسال ۱۵ هزار تن بذر در بین کشاورزان استان توزیع شود .

مهاباد-پایگاه خبری تحلیلی بالویز-۹۹/۰۶/۰۸-۰۸:۱۵/ش