زنی که سیاه چاله را به تصویر کشید

بالویز: چند روز پیش یکی از کشفیات در آسمان در فضای جهانی مورد توجه دوستداران به نجوم و اغلب مردم جهان شد زن دانشمند ۲۹ ساله ،کیتی بومن ،با انتشار اولین عکس از سیاه چاله نام خود را با ثبت این عکس به جهان معرفی نمود به گزارش ،بالویز، و به نقل فرارو؛ چهارشنبه ۱۰آوریل […]

بالویز: چند روز پیش یکی از کشفیات در آسمان در فضای جهانی مورد توجه دوستداران به نجوم و اغلب مردم جهان شد

زن دانشمند ۲۹ ساله ،کیتی بومن ،با انتشار اولین عکس از سیاه چاله نام خود را با ثبت این عکس به جهان معرفی نمود

به گزارش ،بالویز، و به نقل فرارو؛ چهارشنبه ۱۰آوریل ۲۰۱۹ ،اولین عکس  یک سیاه چاله که ۵۰۰میلیون تریلیون کیلومتر از زمین فاصله دارد منتشر شد

زمانی که تصویر عکس ثبت شده ؛کیتی بومن ،منتشر شد ،وی در فضای مجازی اعلام کرد: ناباورانه منتظرم اولین تصویری که از یک سیاه چاله درست کرده ام ،آماده شود.

قطر سیاه چاله حدود ۴۰میلیارد کیلومتر و سه میلیون برابر زمین است و برای تصویر برداری  از ۸ تلکسوپ استفاده و ده روز طول کشیده است

کیتی بومن ،در حال حاضر استاد یار موسسه فن آوری کالیفرنیا است و سه سال پیش مشغول نوشتن الگوریتمی بود که از داده های تلسکوپ ها این عکس را بسازد

کیتی بومن ، و همکارانش با نوشتن الگوریتم توانستند دادهای دریافتی از تلکسوپ را به تصویر قابل درک برای چشم انسان تبدیل کنند ،زیرا هیچ تلسکوپی به تنهایی نمی تواند سیاه چاله را رصد کند