سقز دارای کمترین راه آسفالت روستایی در کردستان است

مهاباد-بالویز”سفیر-مدیر کل راه و شهر سازی استان کردستان،گفت:سقز دارای کمترین راه آسفالت روستایی در استان کوردستان است به گزارش سرویس اجتماعی ،پایگاه خبری تحلیلی بالویز” مدیر کل راه و شهرسازی کوردستان با بیان اینکه، سقز دارای ۹۸۹ و نیم کیلومتر راه روستایی است اظهار داشت : ۳۹۹ و ۶ دهم کیلومتر از این مسیر آسفالت […]

مهاباد-بالویز”سفیر-مدیر کل راه و شهر سازی استان کردستان،گفت:سقز دارای کمترین راه آسفالت روستایی در استان کوردستان است

به گزارش سرویس اجتماعی ،پایگاه خبری تحلیلی بالویز” مدیر کل راه و شهرسازی کوردستان با بیان اینکه، سقز دارای ۹۸۹ و نیم کیلومتر راه روستایی است اظهار داشت : ۳۹۹ و ۶ دهم کیلومتر از این مسیر آسفالت شده است.

«ثابتی» افزود: میانگین کشوری برخورداری راه روستایی از آسفالت ۶۶ درصد است که این میزان در کردستان ۴۹ درصد و درسقز ۴۰ و ۳۸ دهم کیلومتر است.

وی عنوان کرد: برای اینکه آسفالت راه های روستایی شهرستان سقز به میانگین استانی برسد، بایستی ۸۵ کیلومتر و برای اینکه به میانگین کشوری برسد بایستی ۲۵۳ کیلومتر دیگرآسفالت شود.

وی ادامه داد: با وجود اینکه در سالهای گذشته ۱۱۶ کیلومتر راه روستایی در شهرستان سقز آسفالت شده است ولی از نظر میزان کم برخورداری از راه های آسفالت روستایی، سقز، مریوان، بانه و کامیاران رتبه اول تا چهارم هستند.

مهاباد-پایگاه خبری تحلیلی بالویز-۹۹/۰۵/۱۸/ش/ ۱۷:۰۰