ایجاد سومین واحد فرآوری معدنی در شهرستان بوکان

مهاباد-بالویز”سفیر-رئیس اداره صنعت،معدن و تجارت بوکان،گفت:شهرستان بوکان با ۱۲۳ محدوده معدنی ثبت شده دارای سهم یک درصدی از معادن ثبت شده کشوری است. به گزارش سرویس اقتصادی،پایگاه خبری تحلیلی بالویز” «عبدی» افزود:با مطالعه صورت گرفته شاخص های اقتصادی ضریب مکانی و گرایش بالفعل به سرمایه گذاری نشان می دهد که معادن خاک نسوز، سنگ آهن، […]

مهاباد-بالویز”سفیر-رئیس اداره صنعت،معدن و تجارت بوکان،گفت:شهرستان بوکان با ۱۲۳ محدوده معدنی ثبت شده دارای سهم یک درصدی از معادن ثبت شده کشوری است.

به گزارش سرویس اقتصادی،پایگاه خبری تحلیلی بالویز” «عبدی» افزود:با مطالعه صورت گرفته شاخص های اقتصادی ضریب مکانی و گرایش بالفعل به سرمایه گذاری نشان می دهد که معادن خاک نسوز، سنگ آهن، آهک، سلیس و سنگ های تزئینی از اولویت های سرمایه گذاری شهرستان هستند که از نظر فنی و مالی برای ایجاد واحد های فرآوری و تبدیلی دارای توجیهه اقتصادی هستند.

وی افزود: استخراج مواد معدنی و در کل تولید دارای پیامد های خارجی مثبت و منفی است که بهترین راهکار اقتصادی کاهش پیامد های منفی ایجاد ارزش افزوده بیشتر اقتصادی با ایجاد واحد های فرآوری و تبدیلی معدنی است.

« عبدی» بیان کرد: واحد تولید کنسانتره آهن بعد از کارخانه سیمان و سنگ بری آگرپاد، سومین واحد فرآوری معدنی شهرستان و اولین واحد فرآوری معدنی کنسانتره آهن استان است که با اشتغالزایی مستقیم ۲۰۰ نفر، ارزش افزوده و درآمد بیشتری است

وی گفت: امیدواریم در شهرستان زمینه تولید بیشتر فراهم و از کارفرما و کارآفرین ها حمایت شود که موجب تشویق و ایجاد انگیزه برای صاحبان ایده و سرمایه جهت سرمایه گذاری و کارآفرینی شود.

مهاباد-پایگاه خبری تحلیلی بالویز– ۹۹/۰۵/۱۲ – ی- ۹:۵۰