تست بیومکانیک تکنیکهای_تخصصی_پارکور توسط پارکور کاران حرفه ای بوکانی انجام شد

مهاباد-بالویز”سفیر-برای نخستین بار در بخش بیومکانیک ورزشی آکادمی_ملی_المپیک_ایران تست بیومکانیک تکنیکهای_تخصصی_پارکور توسط پارکور کاران حرفه ای بوکانی انجام شد به گزارش سرویس ورزشی ، پایگاه خبری تحلیلی بالویز ” این تست از آقایان سامان، سیروان و بهنام جلیلی سه برادر بوکانی که چندین سال است در ورزش پارکور حرفه ای در سطح کشور فعالیت می […]

مهاباد-بالویز”سفیر-برای نخستین بار در بخش بیومکانیک ورزشی آکادمی_ملی_المپیک_ایران تست بیومکانیک تکنیکهای_تخصصی_پارکور توسط پارکور کاران حرفه ای بوکانی انجام شد

به گزارش سرویس ورزشی ، پایگاه خبری تحلیلی بالویز ” این تست از آقایان سامان، سیروان و بهنام جلیلی سه برادر بوکانی که چندین سال است در ورزش پارکور حرفه ای در سطح کشور فعالیت می کنند و از ورزشکاران مورد تایید  دیویدبل بنیانگذار پارکور هستند، انجام گرفت.

هدف این آزمون علاوه بر بررسی تکنیک و توصیف الگوی حرکتی فرود_غلت، مطالعه برخی عوامل خطرزای بیومکانیکی آسیب های اندام تحتانی در اجرای تکنیک جامپ رول در پارکور کاران مرد ماهر می باشد.

در انجام این تست متغیرهای بیومکانیکی مهم مورد نظر از قبیل زوایای مطلق و نسبی اندام تحتانی در لحظه فرود و نیروهای برشی و عمودی وارده بر مفاصل پا توسط دو دوربین سرعت بالا و یک صفحه نیروسنج اندازه گیری شد.

مهاباد-پایگاه خبری تحلیلی بالویز” – ۹۹/۰۵/۰۴ – ش – ۱۷:۵۵