۳هزار خودرو سبک ، در مراکز معاینه فنی مهاباد ، مورد پایش قرار گرفتند

مهاباد- به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ” بالویز ” کارشناس پایش و آزمایشگاه محیط زیست مهاباد از پایش بیش از ۳۰۰۰خوردو سبک در مهاباد خبر داد کارشناس پایش و آزمایشگاه محیط زیست مهاباد اظهار کرد : ۳هزار و ۲۵۰دستگاه خودرو توسط دو مرکز معاینه فنی این شهرستان مورد پایش و معاینه فنی قرار گرفتند رشیدی” […]

مهاباد- به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ” بالویز ” کارشناس پایش و آزمایشگاه محیط زیست مهاباد از پایش بیش از ۳۰۰۰خوردو سبک در مهاباد خبر داد
کارشناس پایش و آزمایشگاه محیط زیست مهاباد اظهار کرد : ۳هزار و ۲۵۰دستگاه خودرو توسط دو مرکز معاینه فنی این شهرستان مورد پایش و معاینه فنی قرار گرفتند
رشیدی” افزود: از تعداد ۳ هزار و ۲۵۰دستگاه خودروی پایش شده ،برای  ۶۷۵دستگاه خودرو به دلیل نقص فنی گواهی معاینه فنی صادر نگردید
در شهرستان مهاباد ماهانه، به طور میانگین ۳۰۰۰خودرو توسط دو مرکز معاینه فنی خودروهای سبک ،معاینه فنی می شوند
مهاباد/ پایگاه خبری تحلیلی بالویز /۹۸/۰۳/۲۷

رحیم بایزیدی