آذربایجان غربی در اجرای سیستم نوین آبیاری پیشتاز است

مهاباد-بالویز”سفیر،آذربایجان‌غربی در حالی سال زراعی جاری را سپری می‌کند که دردو ماه اول سالجاری پیشتاز در تجهیز اراضی کشاورزی به شیوه نوین آبیاری بوده است  به گزارش سرویس اقتصادی ،پایگاه خبری تحلیلی بالویز”  همین امر، رغبت کشاورزان را برای استفاده از این فناوری پیشرفته افزایش داده است. آذربایجان‌غربی با تجهیز یکهزار هکتار از اراضی کشاورزی […]

مهاباد-بالویز”سفیر،آذربایجان‌غربی در حالی سال زراعی جاری را سپری می‌کند که دردو ماه اول سالجاری پیشتاز در تجهیز اراضی کشاورزی به شیوه نوین آبیاری بوده است 

به گزارش سرویس اقتصادی ،پایگاه خبری تحلیلی بالویز”  همین امر، رغبت کشاورزان را برای استفاده از این فناوری پیشرفته افزایش داده است.

آذربایجان‌غربی با تجهیز یکهزار هکتار از اراضی کشاورزی خود به شیوه آبیاری نوین در فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۹۹، استان پیشتاز کشور در این عرصه شد و تاکنون نیز یک‌هزار و ۳۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی منطقه در سال جاری به این شیوه های نوآورانه تجهیز شده‌است.

بهره برداران آذربایجان غربی در شمال غرب کشور با ۸۰۰ تا ۸۵۰ هزار هکتار زمین کشاورزی به تولید سالانه بیش از ۶ میلیون تن انواع محصولات اشتغال دارند؛ ۴۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی در این استان دیم و ۳۱۰ هزار هکتار آبی و ۱۲۰ هزار هکتار نیز باغات است.

از مجموع اراضی کشاورزی استان ۲۶۵ هزار هکتار برای اجرای طرح های آبیاری نوین مستعد هستند و ۶۶ هزار هکتار آن به شیوه های نوین آبیاری در کشاورزی تجهیز شده‌است.

تجهیز حدود ۳۳ درصد از کل اراضی آذربایجان غربی به شیوه های آبیاری نوین که ۲۵ هزار و ۲۲۱ هکتار است.

براساس اظهارات کارشناسان آب و خاک در این استان در شیوه آبیاری مدرن میزان مصرف آب در هر هکتار چهار هزار و ۴۰۰ متر مکعب است.

که با اتمام طرح های نوین آبیاری اعم از تحت فشار و قطره ای در شمال و جنوب آذربایجان غربی می‌توان به درصد قابل توجهی از صرفه جویی وارتقای راندمان آبیاری دست یافت.

این درحالی است که در شیوه آبیاری غرقابی در هر هکتار ۱۰ هزار متر مکعب مصرف آب وجود دارد که با توجه به الگوی کشت محصول، زراعی و باغی بودن این میزان متفاوت است.

محققان و کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی در این بخش تلفیق روشهای آبیاری نوین و نیز روشهای علمی را نیز در صرفه جویی آب مصرفی با اهمیت می‌دانند و در این راستا گام‌های مطلوبی را برداشته اند.

مهاباد-پایگاه خبری تحلیلی بالویز – ۹۹/۰۴/۳۰ – د – ۱۸:۲۳