نرخ کرایه تاکسی در مهاباد افزایش یافت

مهاباد-بالویز”سفیر– در راستای اجرای بند ٣ صورتجلسه شماره ۵ شورای اسلامی شهر،نرخ کرایه تاکسی در مهاباد بر اساس نرخ مصوبه افزایش یافت به گزارش سرویس اجتماعی ،پایگاه خبری تحلیلی “بالویز و به نقل از روابط عمومی شورا و شهرداری مهاباد ،در راستای اجرای بند ٣ صورتجلسه شماره ۵ شورای اسلامی شهر و تائید هیئت تطبیق […]

مهاباد-بالویز”سفیر– در راستای اجرای بند ٣ صورتجلسه شماره ۵ شورای اسلامی شهر،نرخ کرایه تاکسی در مهاباد بر اساس نرخ مصوبه افزایش یافت

به گزارش سرویس اجتماعی ،پایگاه خبری تحلیلی “بالویز و به نقل از روابط عمومی شورا و شهرداری مهاباد ،در راستای اجرای بند ٣ صورتجلسه شماره ۵ شورای اسلامی شهر و تائید هیئت تطبیق و کارگروه تنظیم بازار شهرستان در خصوص افزایش نرخ کرایه حمل و نقل درون شهری در سال ١٣٩٩ نرخ‌های مصوب شده از مورخه ١٣٩٩/٠٤/١٠ بە صورت زیر میباشد:

تاکسی گردشی، خطی، ون ١۰۰۰ تومان

تاکسی تلفنی٣٨۰۰ تومان

مرکز۱۳۳ ۵٠۰۰ تومان

کمسیون دفاتر آژانس ٩۵۰۰ تومان

کلیە تالارهای سطح شهر ۳٨۰۰ تومان

اتوبوس و میدل‌باس‌های خطوط سطح شهر ۵۰۰ تومان

اتوبوس‌های خانگی و اسوکند ۱۰۰۰ تومان

اتوبوس‌های ایندریقاش و دریاس ١٢٠٠ تومان

لازم بە ذکر است همشهریان گرامی در صورت هرگونه تغیر نرخ کرایه به دلیل کاهش تعداد مسافر، مراتب را به شماره ٤٢٢٣٣٠٠٠ مرکز سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اطلاع فرمایید.

شهرستان مهاباد در جنوب آذربایجان غربی واقع شده است

مهاباد.پایگاه خبری تحلیلی بالویز.۹۹/۰۴/۲۵ – چ – ۰۸:۰۰