افتتاح استخر کشاورزی در بوکان

به مناسبت هفته جهاد کشاورزی افتتاح استخر کشاورزی در بوکان

استخر کشاورزی