چگونه از شر افکار منفی رها شویم و به آرامش برسیم؟

مهاباد-بالویز”سفیر-افکارمنفی وقتی به یک الگو تبدیل می شوند،مارپیچ و ادامه دار می شوند برخی از این افکار منفی فاجعه بار هستند به گزارش سرویس سلامت ، پایگاه خبری تحلیلی “بالویز ، (پیش بینی بدترین حالت)، تفکر سیاه و سفید (دیدن چیزها در افراط و تفریط – خوب یا بد ، مثبت یا منفی) و استدلال […]

مهاباد-بالویز”سفیر-افکارمنفی وقتی به یک الگو تبدیل می شوند،مارپیچ و ادامه دار می شوند برخی از این افکار منفی فاجعه بار هستند

به گزارش سرویس سلامت ، پایگاه خبری تحلیلی “بالویز ، (پیش بینی بدترین حالت)، تفکر سیاه و سفید (دیدن چیزها در افراط و تفریط – خوب یا بد ، مثبت یا منفی) و استدلال عاطفی (هنگامی که دیدگاه خود را براساس احساس خود پایه می کنیم نه بر اساس حقایق افکار واقعیت نیستند.

[اما] وقتی در یک سبک تفکر ناخوشایند گرفتار می شویم، افکار منفی ما بر این که ما چه احساسی داریم و چگونه رفتار می کنیم تأثیر می گذارد.

ما می توانیم در چرخه ای منفی به دام بیفتیم و در آنجا شروع کنیم به اعمال افکار تحریف شده خود، که اعتقاد خودمان را نسبت به آنها تقویت می کند. و بنابراین چرخه ادامه می یابد.

فکر منفی را سرکوب نکنیم:مهم است که با فکر منفی متوقف شویم اما درگیر فکر منفی نشویم. تحقیقات نشان می دهد که سرکوب افکار منفی فقط باعث آزار بیشتر خودمان می شود.

در عوض، به فکر منفی توجه کنیم و سپس بگذاریم که شناور شود. سپس، یک فکر مثبت یا تصویری را انتخاب کنیم تا به جای فکر منفی درگیر آن شویم.

همه چیز را باور نکنیم:به هر چه فکر می کنیم، به این معنی نیست که واقعیت دارد. وقتی متوجه می شویم که به خود سخت می گیریم یا بسیار منفی فکر می کنیم، یک قدم عقب برداریم و از خود سؤال کنیم.

آیا شواهدی وجود دارد که از این امر حمایت کند؟ آیا می تواند کل تصویر را دید یا فقط روی بدترین سناریو ممکن متمرکز شده ایم؟ باید به عقب برگردیم و دوباره تغییر دهیم و به تصویر بزرگتر در مورد آنچه در واقع اتفاق می افتد نگاه کنیم.

پیام مثبت را امتحان کنیم:وقتی افکار منفی به ما روی می آورند، باید روی یک پیام مثبت که برای ما احساس قدرت و آرامش می آورد، تمرکز کنیم.

مثلا بگوییم همه چیز خوب خواهد بود و همه چیزها نتیجه خواهند داشت.وقتی آرام هستیم مغزمان کلمات آرام را با یک حالت مثبت و آرام همراهی می کند. تکرار کلمات مثبت و آرام بخش به ما انرژی می دهد و می تواند مفید باشد.

مهاباد-پایگاه خبری تحلیلی بالویز – ۹۹/۰۴/۱۴ – ش – ۱۸:۲۷