بیش از ۴۰ درصد جمعیت شهرستان مهاباد زیر پوشش تامین اجتماعی هستند

مهاباد-بالویز”سفیر– رئیس بیمه تأمین اجتماعی شهرستان مهاباد گفت: در شهرستان مهاباد ۴۲ درصد از جمعیت این شهرستان زیر پوشش تامین اجتماعی هستند  به گزارش سرویس اجتماعی ، پایگاه خبری تحلیلی ” بالویز ، آرش صالحیه ، اظهار داشت : شهرستان مهاباد از این حیث پس از ارومیه رتبه دوم آذربایجان غربی از لحاظ ضریب برخورداری […]

مهاباد-بالویز”سفیر– رئیس بیمه تأمین اجتماعی شهرستان مهاباد گفت: در شهرستان مهاباد ۴۲ درصد از جمعیت این شهرستان زیر پوشش تامین اجتماعی هستند 

به گزارش سرویس اجتماعی ، پایگاه خبری تحلیلی ” بالویز ، آرش صالحیه ، اظهار داشت : شهرستان مهاباد از این حیث پس از ارومیه رتبه دوم آذربایجان غربی از لحاظ ضریب برخورداری به خود اختصاص داده است

صالحیه در رابطه با کاهش بیمه شدگان اصلی اظهار نگرانی کرد و افزود: هم اکنون ۳ درصد به تعداد ۱ هزار و ۵۸ نفر از بیمه شده اصلی کاهش یافته است.

رئیس بیمه تأمین اجتماعی شهرستان مهاباد گفت: هم اکنون ۳ درصد به تعداد ۱ هزار و ۵۸ نفر از بیمه شده اصلی در شهرستان مهاباد کاهش یافته است.

آرش صالحیه ،ادامه داد : ۱۱۰ هزار و ۶۸۱ نفر ازشهروندان این شهرستان در قالب ۳۱ هزار و ۳۹۴ نفر بیمه شده اصلی و ۵ هزار و ۹۰۵ نفر تبعی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند و از مزایای آن استفاده می‌کنند.

رئیس بیمه تأمین اجتماعی شهرستان مهاباد اظهار کرد: دفترچه‌های تأمین اجتماعی دیگر نیازی به تمدید اعتبار ندارند و دفترچه‌هایی که تاریخ اعتبار آن‌ها به پایان رسیده یا در آینده به پایان می‌رسد، از اول خرداد ماه سال جاری بدون نیاز به مراجعه حضوری تمدید اعتبار شده اند.

مهاباد – پایگاه خبری تحلیلی بالویز – ۹۹/۰۳/۲۸ – چ – ۰۸:۰۸