ایستگاه سلامت

ایستگاه سلامت رایگان سنجش فشار خون در مهاباد و حضور مردم