غرق شدن یک قلاده خرس در رودخانه پیرانشهر

یک خرس قهوه ای که خواسته از رودخانه عبور کند اما داشتن حجم زیاد آب مانع عبور وی شده است و غرق شده که توسط اهالی از آب بیرون کشیده شده است .شهروند خبرنگار [aparat id=”KBiWw”] درباره پست های اخیر رحیم بایزیدیمدیر مسئول در بالویزjournalist پست های اخیررحیم بایزیدی (مشاهدههمه) توزیع آرد ترمیمی برای کاهش […]

یک خرس قهوه ای که خواسته از رودخانه عبور کند اما داشتن حجم زیاد آب مانع عبور وی شده است و غرق شده که توسط اهالی از آب بیرون کشیده شده است .شهروند خبرنگار

[aparat id=”KBiWw”]