تولید ۶ مگاوات برق از نیروگاه سد مهاباد

مدیر آب شهرستان مهاباد از تولید ۶ مگاواتی برق در نیروگاه سد مهاباد خبرداد. مهاباد – به گزارش پایگاه خبری تحلیلی سیاسی ، اجتماعی «بالویز» ،مدیر امور آب شهرستان مهاباد اظهار کرد: تولید ۶ مگاوات برق تولیدی از نیروگاه سد مهاباد، توسط ۲ توربین تامین می گردد. «رضا جهینی» گفت: ۲توربین ۶ مگاواتی پشت دریاچه […]

مدیر آب شهرستان مهاباد از تولید ۶ مگاواتی برق در نیروگاه سد مهاباد خبرداد.

مهاباد – به گزارش پایگاه خبری تحلیلی سیاسی ، اجتماعی «بالویز» ،مدیر امور آب شهرستان مهاباد اظهار کرد: تولید ۶ مگاوات برق تولیدی از نیروگاه سد مهاباد، توسط ۲ توربین تامین می گردد.

«رضا جهینی» گفت: ۲توربین ۶ مگاواتی پشت دریاچه سد مهاباد، بخشی از برق مورد نیاز کشاورزی و برق مصرفی شهر را تامین می کند.

مدیر آب ادامه داد: این میزان برق تولید وارد شبکه سراسری برق گردیده

وی میزان تولید برق نیز برحسب نیاز مشترکین از شبکه سراسری دریافت می شود./ ب

پایگاه خبری تحلیلی بالویز /  ۹۸/۳/۱۵ / تهیه و تنظیم رحیم بایزیدی /