۱۰ هکتار از اراضی کشاورزی مهاباد زیر کشت نشایی چغندر قرار گرفت

مهاباد – بالویز”سفیر”مدیر جهاد کشاورزی مهاباد،گفت : برای دومین سال پیاپی ۱۰ هکتار از اراضی کشاورزی مهاباد زیر کشت نشایی چغندر قرار گرفت  به گزارش سرویس اقتصادی ، پایگاه خبری تحلیلی ” بالویز “جعفر ایمانیان ،با بیان اینکه کشت چغندرقند به صورت نشایی برای دومین سال پیاپی توسط کشاورزان در روستاهای بخش مرکزی این شهرستان […]

مهاباد – بالویز”سفیر”مدیر جهاد کشاورزی مهاباد،گفت : برای دومین سال پیاپی ۱۰ هکتار از اراضی کشاورزی مهاباد زیر کشت نشایی چغندر قرار گرفت 

به گزارش سرویس اقتصادی ، پایگاه خبری تحلیلی ” بالویز “جعفر ایمانیان ،با بیان اینکه کشت چغندرقند به صورت نشایی برای دومین سال پیاپی توسط کشاورزان در روستاهای بخش مرکزی این شهرستان انجام شده، اظهار کرد: این طرح در راستای سیاست های احیای دریاچه ارومیه و جهت کاهش مصرف آب کشاورزی اجرا می شود. ریشه‌های چغندرقند به صورت نشایی با استفاده از دستگاه مخصوص نشا کار در اراضی زراعی کشت می شود.

” ایمانیان” درخصوص مزایای کشت نشایی چغندر قند افزود: در این شیوه کشت، علاوه بر کاهش تعداد دفعات آبیاری، مشکل علف هرز، پیدایش آفاتی از قبیل سس، آگروتیس و سرخرطومی نیز وجود نخواهد داشت.

مدیر جهاد کشاورزی مهاباد بیان کرد: در روش کشت نشایی بخشی از طول دوره رشد محصول در خزانه و در مساحت بسیار محدودتری نسبت به کشت مستقیم بذر در مزرعه سپری و در مصرف نهاده‌های تولید صرفه‌جویی می‌شود.

ایمانیان ادامه داد: در سال جاری در شهرستان مهاباد ۲۵۰۰ متر مربع خزانه کشت نشایی کشت شده ودر صورت تامین نشا؛ پیش بینی افزایش تا سطح ۱۵ هکتار نیز وجود دارد.

لازم به توضیح است در سال گذشته  ۲ هکتار از مزارع شهرستان زیر کشت نشایی محصول چغندر قند قرار گرفته بود

از مزایای کشت نشایی چغندر حقند را می‌توان یکنواختی سطح سبز محصول، افزایش تولید و کاهش هزینه‌های عملیات، کوتاه شدن مرحله کاشت تا برداشت و کنترل و کاهش عوامل خسارت‌زا مانند علف‌های هرز و آفات و بیماری‌ها عنوان کرد.

مهاباد – پایگاه خبری تحلیلی ” بالویز “ – ۹۹/۰۳/۱۶ – ۱۰:۰۷