“بره قوچ” مهمان محیط بانان سقزی

مهاباد – بالویز ” سفیر” – “بره قوچ” ۴ روزه که توسط محیط بانان سولاکان در ارتفاعات منطقه حفاظت شده عبدالرزاق پیدا شده، مهمانان نگهبانان محیط زیست است. به گزارش سرویس محیط زیست ، پایگاه خبری تحلیلی ” بالویز ” عطا صادقی، فرمانده پاسگاه محیط بانی سولاکان گفت: تا پیدا شدن مادر، “بره قوچ” مهمانان […]

مهاباد – بالویز ” سفیر” – “بره قوچ” ۴ روزه که توسط محیط بانان سولاکان در ارتفاعات منطقه حفاظت شده عبدالرزاق پیدا شده، مهمانان نگهبانان محیط زیست است.

به گزارش سرویس محیط زیست ، پایگاه خبری تحلیلی ” بالویز ” عطا صادقی، فرمانده پاسگاه محیط بانی سولاکان گفت: تا پیدا شدن مادر، “بره قوچ” مهمانان محیط بانان سقزی مهمان محیط بانان است.

مهاباد – پایگاه خبری تحلیلی ” بالویز “ – ۹۹/۰۳/۱۴ – ۲۰:۳۰