عملکرد فرمانداران و بخشداران در مدیریت بحران سیل اخیر با توجه به بضاعت موجود خوب بوده است

مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری گفت: بخش عمده انرژی فرمانداران و بخشداران شهرهای درگیر سیلاب معطوف به مدیریت بحران شده است اما خود بحران هم جنبه های مختلف داشته و فرمانداران و بخشداران با وجود حجم وسیع مشکلات و متناسب با امکانات و بضاعت موجود عملکرد خوبی داشته اند اند و حداکثر توان […]

مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری گفت: بخش عمده انرژی فرمانداران و بخشداران شهرهای درگیر سیلاب معطوف به مدیریت بحران شده است اما خود بحران هم جنبه های مختلف داشته و فرمانداران و بخشداران با وجود حجم وسیع مشکلات و متناسب با امکانات و بضاعت موجود عملکرد خوبی داشته اند اند و حداکثر توان خود را معطوف به مدیریت بحران نموده اند و در این راستا همراهی و همکاری مردم مطلوب بوده و انتظار میرود این رویکرد تعاملی تداوم داشته باشد.

به گزارش بالویز و به نقل از تابا؛ حبیب الله فضل الله پور مدیر کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری در خصوص موضوعات مربوط به حوزه سیاسی در مدیریت بحران سیل اخیر در استان گفت: کار هماهنگی با دست اندرکاران و مسئولین سیاسی و بعضاً امنیتی و مشاوره های لازم در حوزه های مختلف امنیتی و اجتماعی و همچنین جذب و هدایت کمک های مردمی به متولیان امر توسط اداره کل سیاسی استانداری خوزستان صورت پذیرفت و مجموعه معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری به صورت مستمر در مناطق درگیر بحران حضور میدانی داشت.

مدیرکل سیاسی استانداری افزود: بخش عمده انرژی فرمانداران و بخشداران شهرهای درگیر سیلاب معطوف به مدیریت بحران شده است اما خود بحران هم جنبه های مختلف داشته و فرمانداران و بخشداران با وجود حجم وسیع مشکلات و متناسب با امکانات و بضاعت موجود عملکرد خوبی داشته اند و حداکثر توان خود را معطوف به مدیریت بحران نموده اند و در این راستا همراهی و همکاری مردم مطلوب بوده و انتظار میرود این رویکرد تعاملی تداوم داشته باشد.

فضل الله پور ادامه داد: فرمانداران به عنوان رئیس ستاد بحران شهرستان ها در اجرای دستورالعمل های ستاد مدیریت بحران کشور و استان عملکرد مطلوبی داشتند اما قضاوت عمومی هم در این خصوص بسیار حائز اهمیت است که این امر نیاز به بازسازی فضای عمومی دارد و در این راستا نیاز به مشارکت و همراهی بیشتر رسانه ها و مطبوعات به ویژه رسانه‌های مرجع احساس میشود.

مدیرکل سیاسی استانداری توضیح داد: فضای رسانه ای در سطح جامعه عمدتاً معطوف به فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی شده است که متاسفانه این فضا غالباً بیشترین تنش روانی را به جامعه تزریق کرده است.

فضل الله پور تصریح کرد: مدیریت افکار عمومی یکی از ارکان اساسی در مدیریت بحران است و جا دارد یک کار پژوهشی در خصوص عملکرد مدیران اجرایی و رسانه ها و نوع ارتباط شان با مردم در جریان بحران اخیر برای تجربه اندوزی و بهره برداری در آینده صورت بگیرد.

مدیرکل سیاسی استانداری اضافه کرد: در مدیریت بحران ایجاد یک قرارگاه رسانه ای جهت اتخاذ رویکرد ایجابی در جهت حفظ بهداشت روانی جامعه و همچنین تمهیدات سلبی به منظور مقابله با جریاناتی که با انتشار اخبار کذب و بی اساس موجب تشویش اذهان عمومی میشوند ضروری ست.