اوقات شرعی مهاباد در اردیبشهت ۹۹

مهاباد- بالویز( سفیر) به گزارش سرویس اجتماعی ،پایگاه خبری تحلیلی ” بالویز ” اوقات شرعی شهرستان مهاباد را می توان در جدول مشاهده کنید مهاباد – بالویز – ۹۹/۰۲/۰۲ ( ۰۳:۲۰) درباره پست های اخیر رحیم بایزیدیمدیر مسئول در بالویزjournalist پست های اخیررحیم بایزیدی (مشاهدههمه) مایه کوبی بیش از ۲۰۰ هزار راس دام در مهاباد […]

مهاباد- بالویز( سفیر) به گزارش سرویس اجتماعی ،پایگاه خبری تحلیلی ” بالویز ” اوقات شرعی شهرستان مهاباد را می توان در جدول

مشاهده کنید

مهاباد – بالویز – ۹۹/۰۲/۰۲ ( ۰۳:۲۰)