اوقات شرعی مهاباد در اردیبشهت ۹۹

مهاباد- بالویز( سفیر) به گزارش سرویس اجتماعی ،پایگاه خبری تحلیلی ” بالویز ” اوقات شرعی شهرستان مهاباد را می توان در جدول مشاهده کنید مهاباد – بالویز – ۹۹/۰۲/۰۲ ( ۰۳:۲۰) About Latest Posts رحیم بایزیدیمدیر مسئول at بالویزروزنامه نگار Latest posts by رحیم بایزیدی (see all) جمع آوری بیش از ۳۰۰ میلیارد ریال زکات […]

مهاباد- بالویز( سفیر) به گزارش سرویس اجتماعی ،پایگاه خبری تحلیلی ” بالویز ” اوقات شرعی شهرستان مهاباد را می توان در جدول

مشاهده کنید

مهاباد – بالویز – ۹۹/۰۲/۰۲ ( ۰۳:۲۰)