فیلم /فاصله گذاری اجتماعی هوشمند تا ۳۱ فروردین ادامه دارد / امکان تمدید تعطیلی مشاغل پر خطر

به گزارش سرویس خبری اجتماعی سیاسی ، پایگاه تحلیلی ” بالویز ” معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد در گفتگوی اختصاصی اظهار داشت : فاصله گذاری اجتماعی هوشمند درشهرستان مهاباد تا ۳۱ فروردین ادامه خواهد داشت  وامکان دارد برای مشاغل پر ریسک دوره تعطیلی تمدید شود [aparat id=’f57nA’] درباره تازه ترین نوشته ها رحیم […]

به گزارش سرویس خبری اجتماعی سیاسی ، پایگاه تحلیلی ” بالویز ” معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد در گفتگوی اختصاصی اظهار داشت : فاصله گذاری اجتماعی هوشمند درشهرستان مهاباد تا ۳۱ فروردین ادامه خواهد داشت  وامکان دارد برای مشاغل پر ریسک دوره تعطیلی تمدید شود

[aparat id=’f57nA’]